MENU GŁÓWNE
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
SZKOŁA PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
PROGRAMY, W KTÓRYCH UCZESTNICZYMY
KONKURS "LUBELSZCZYZNA - MOJA MAŁA OJCZYZNA"
10 LAT GIMNAZJUM
PRZYDATNE LINKI

lightbox Podsumowanie VIII edycji konkursu

Lubelszczyzna - moja Mała Ojczyzna

Przemierzając Lubelszczyznę

 

   Już po raz ósmy młodzież z lubelskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w dniu 3 czerwca odebrała nagrody i wyróżnienia w ramach Wojewódzkiego konkursu ekologiczno-regionalnego – „Lubelszczyzna – moja Mała Ojczyzna”. Konkurs objęty jest Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Wojewody Lubelskiego. Prace VIII edycji konkursu przebiegającej pod hasłem ”Przemierzając Lubelszczyznę” oceniała komisja w składzie:

 1. Maria Winiarska – przewodnicząca; konsultant Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu, koordynator pracy doradców metodycznych,
 2. Marek Nasiadka – członek komisji; geograf, krajoznawca, przyrodnik, fotografik, autor przewodników po regionach Lubelszczyzny, artykułów do czasopism przyrodniczych,
 3. Edward Słoniewski – regionalista, prezes PTTK w Zamościu, autor przewodników po Roztoczu, znakarz szlaków turystycznych.

   Komisja oceniła prace zgodnie z regulaminem, przyznając następujące miejsca:

W kategorii szkół podstawowych:

 1.  miejsce – SP Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie
 2.  miejsce – SP im. Gen. Wł. Sikorskiego w  Łaszczowie, SP im. Armii Kraków w Łosińcu
 3.  miejsce  - SP im. Gen. Nikodema Sulika w Lubyczy Królewskiej

Przyznano także kilka wyróżnień:

Wyróżnienie  - SP w Kalinowicach

Wyróżnienie  - SP w Łaszczówce

Wyróżnienie  - SP Nr 1 im. Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Biłgoraju

W kategorii szkół gimnazjalnych:

 1. miejsce – Publiczne Gimnazjum w Bełżcu 
 2. miejsce – Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach, Publiczne Gimnazjum w Lubyczy Królewskiej, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Garbowie
 3. miejsce – Gimnazjum Publiczne w Łaszczówce, Publiczne Gimnazjum w Tarnawatce, Publiczne Gimnazjum w Podhorcach

Przyznano także kilka wyróżnień:

Wyróżnienie – Gimnazjum Nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim

Wyróżnienie – Gimnazjum Publiczne w Michalowie

Wyróżnienie – Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Suścu

Wyróżnienie – Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Ulhówku

Wyróżnienie – Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Wacława Nałkowskiego w Nowodworze

W kategorii szkół  ponadgimnazjalnych:

 1.  miejsce – Zespół Szkół Nr 3 im  Wł. St. Reymonta w Łukowie
 2.  miejsce – Zespół Szkół  nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lub.
 3.  miejsce – Liceum Ogólnokształcące w Janowie Lubelskim

Wyróżnienie – Zespół Szkół Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim

 

   Wspaniałe nagrody wręczali Wójt Gminy Susiec Zbigniew Naklicki oraz Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Suścu Janusz Kiecana.

   Poza nagrodami głównymi Wójt Gminy Susiec Pan Zbigniew Naklicki przyznał nagrodę specjalną za promocję swojego regionu i szkoły dla Szkoły Podstawowej w Kalinowicach.

   Nagrodę specjalną Przewodniczącej komisji konkursowej otrzymała praca zespołu redakcyjnego z Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Ulhówku za merytoryczne ujęcie tematu, ciekawie opisany Szlak Cerkiewny i archeologię Polski Wschodniej.

   Nagrodę-niespdziankę od Lokalnej Grupy Działania, którą wręczyła Pani Prezes Ewa Piwko – Witkowska otrzymała praca konkursowa wykonana przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Gen. Nikodema Sulika w Lubyczy Królewskiej.

   Piątkowe spotkanie było też miejscem refleksji nad „przemierzaniem” świata i wspomnień o Patronie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Suścu  - Janie Pawle II. W programie artystycznym podsumowującym konkurs, obok miejscowej młodzieży gimnazjalnej oraz harcerzy, gościnnie wystąpili uczniowie z Zespołu Szkół Nr 3 w Łukowie.

 

    Wszystkie nagrody dla uczestników konkursu oraz zajęcia edukacyjne w Roztoczańskim Parku Narodowym w Zwierzyńcu sfinansowane zostały z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Działalność finansowa Wojewódzkiego Funduszu skupia się między innymi na wspieraniu przedsięwzięć w zakresie  edukacji ekologicznej. Organizatorzy konkursu we współpracy z Wójtem Gminy Susiec zwrócili się do wspomnianej instytucji o pomoc na sfinansowanie działań objętych projektem „Lubelszczyzna – moja Mała Ojczyzna”. Korzystając z udzielonego wsparcia uczniowie Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Suścu wyjeżdżali również do Janowa Lubelskiego, gdzie w ramach pozaszkolnych zajęć edukacyjnych m.in. odwiedzili pracownię garncarską, uczestniczyli w warsztatach fotograficznych i grze terenowej „Pędź pendzokiem po arboretum”.

 

 

Urszula Bartoszek

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )